Podstawową płaszczyzną naszej działalności jest wynajem żurawi
samochodowych wraz z obsługą operatorską do prac:

- budowlanych
- drogowych (budowa wiaduktów, kładek, mostów)
- montażowych (hale i konstrukcje stalowe, hale i konstrukcje betonowe)
- ciepłowniczych i kanalizacyjnych
- montażu zapleczy budowy
- załadunek i rozładunek maszyn, urządzeń i materiałów
- montaż i posadowienie reklam zewn?trznych
- montaż i posadowienie urządzeń klimatyzacyjnychPodejmujemy się też innych prac, do których niezbędne jest wykorzystanie
żurawi samochodowych.